Informace

 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI:

Vydávání potvrzení o zdravotní způsobilosti k:

  • pobytu na škole v přírodě
  • pobytu na táboře, lyžařském kurzu
  • plávání
  • studiu na střední či vysoké škole
  • docházce do mateřské školy
  • aj. činnostem (netýká se sportovních aktivit)

 

Ve výše uvedených případech NEBUDE možné již vydávat potvrzení na počkání, neboť došlo výrazně k nárůstu administrativy spojené s vyplňováním těchto formulářů. Každý formulář určený k lékařskému potvrzení musí být opatřen vyplněnými potřebnými údaji (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, aj).

Bez těchto údajů formuláře NELZE VYPLNIT !!!

Formuláře vhazujte do schránky k tomu určené !!! (vedle dveří do ordinace v čekárně).

Formuláře po vyplnění (zpravidla následující pracovní den po doručení) jsou VYDÁVÁNY proti podpisu zákonného zástupce či zletilého pacienta. Zároveň je nutné, aby tyto osoby předložily doklad totožnosti – u občanů ČR občanský průkaz, u cizinců cestovní pas.

Vzhledem k tomu, že všechny formuláře musí být v kopiích ukládány do zdravotní dokumentace  a zároveň dochází k nárůstu pracovních úkonů spojených s vyplňováním formulářů, zvyšují se poplatky za jejich vyplnění, a to s okamžitou platností 1. 7. 2022.

 
Vážení rodiče a pacienti, z důvodu navýšení provozních nákladů ordinace jsme nuceni od 1. 7. 2022 provést zvýšení úhrady za výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Aktualizovaný ceník najdete ZDE. Děkujeme za pochopení.


 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti:

pro mateřské školy …..........................................200,-

pro studium na střední či vysoké škole............... 250,-

účast na zotavovací akci a škole v přírodě..........250,-

Kompletní ceník - klikněte ZDE

Za vzniklé komplikace se omlouváme, musíme však respektovat legislativu ČR.