Informace

 

Vážení rodiče, věnujte, prosím, pozornost následujícím informacím o změnách, ke kterým došlo od 1.1.2014 v souvislosti se změnou zákonů ČR:

 

POTVRZENÍ PRO SPORTOVNÍ KLUBY:

Potvrzení o zdravotním stavu pro sportovní kluby či potvrzení do sportovních legitimací bude možné pouze u REKREAČNÍCH sportovních aktivit. Pokud se dítě zúčastňuje závodů, soustředění, dochází na pravidelné tréninky, může tato potvrzení vydávat pouze lékař z oboru tělovýchovného lékařství.

 

V tomto případě si musí zákonný zástupce nezletilého zajistit zdravotní prohlídku ve FN Motol u tělovýchovného lékaře
( tělovýchovný lékař není to samé co sportovní lékař !!!).

Na prohlídku je nutné se objednat a přinést výpis ze zdravotní dokumentace, který Vám na vyžádání vystavíme, a to za poplatek 200,- Kč. Náklady na prohlídku ve FN Motol hradí v případě nezletiletého zákonný zástupce nebo zletilý sám.

 

Příslušné telefonické kontakty naleznete na internetových stránkách FN Motol.

 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI:

Vydávání potvrzení o zdravotní způsobilosti k:

  • pobytu na škole v přírodě
  • pobytu na táboře, lyžařském kurzu
  • plávání
  • studiu na střední či vysoké škole
  • docházce do mateřské školy
  • aj. činnostem (netýká se sportovních aktivit)

 

Ve výše uvedených případech NEBUDE možné již vydávat potvrzení na počkání, neboť došlo výrazně k nárůstu administrativy spojené s vyplňováním těchto formulářů. Každý formulář určený k lékařskému potvrzení musí být opatřen vyplněnými potřebnými údaji (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, aj).

Bez těchto údajů formuláře NELZE VYPLNIT !!!

Formuláře vhazujte do schránky k tomu určené !!! (vedle dveří do ordinace v čekárně).

 

Formuláře po vyplnění budou VYDÁVÁNY  proti podpisu zákonného zástupce či zletilého pacienta, zároveň je nutné ,aby tyto osoby předložily doklad totožnosti – u občanů ČR občanský průkaz, u cizinců cestovní pas.

 

Vzhledem k tomu, že všechny formuláře musí být v kopiích ukládány do zdravotní dokumentace  a zároveň dochází k nárůstu pracovních úkonů spojených s vyplňováním formulářů, zvyšují se poplatky za jejich vyplnění, a to s okamžitou platností od 20.3. 2014.

 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti:

pro mateřské školy …..........................................120,-

pro studium na střední či vysoké škole............... 120,-

k účasti na táboře, lyžařském výcviku................. 120,-

k rekreačnímu sportu   ........................................120,-

 

Za vzniklé komplikace se omlouváme, musíme však respektovat legislativu ČR.