Vyšetření:   Kč
pro řidičský průkaz a zbrojní průkaz   350,-
pro vydání zdravotního průkazu - zaměstnanci           
                                                    - studenti
  250,-
  150,-
Potvrzení:
 pro adopci a žádosti o byt                            200,-
 o zdravotní způsobilosti na akcích pořádaných ZŠ, MŠ, SŠ,VŠ         120,-
pro zařazení do mateřské školky, jeslí                       120,-
pro odklad školní docházky            120,-
pro dětské tábory, rekreace, sportovní akce                  120,-
studentské brigády - tuzemské
                               - zahraniční   
  150,-
  200,-
pro soudy (na vyžádání rodičů)    200,-
vstupní prohlídky pro zaměstnavatele        300,-
přihlášek na střední a vysoké školy, učební obory   120,-
Vyšetření a potvrzení pro dlouhodobé zahraniční pobyty   250,-
Vystavení lékařské zprávy pro ZŠ - odklad školní docházky    120,-
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu  (úraz, apod.)   200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost   250,-
Zdravotní výkony:
Aplikace náušnic nastřelovací pistolí (včetně náušnic):  
1 náušnice
2 náušnice
  250,-
  500,-
Náušnice samostatně - bez nastřelení   300,-
Nepovinné očkování  aplikace   200,-
Vyšetření CRP   150,-
STREPTest - vyšetření na přítomnost streptokoka ve výtěru z krku   150,-
Zapůjčení kojenecké váhy – poplatek za každý započatý den     50,-
Vyplnění návrhu na lázně, ozdravovny, léčebny                      150,-
Kopie nálezů a zpráv:  - 1 strana                         5,-
Duplikát očkovacího průkazu a dopsání do zdravotního průkazu             150,-
Vyplňování cizojazyčných dotazníků:  za každých 15 minut          300,-
Vystavování lékařské zprávy v cizím jazyce: minimálně                 350,-
Vyšetření a ošetření mimo ordinační dobu a konzultace:
- u neakutních onemocnění     
- u akutních onemocnění (s výjimkou náhle vzniklých závažných
  stavů - úrazy, bezvědomí, křeče, krvácení, dušnost,
  bolesti břicha, zvracení, těžký průjem)

  400,-

  100,-

CENÍK OČKOVACÍCH LÁTEK:
(cena očkovacích látek uvedeny bez poplatku za aplikaci a jsou pouze
orientační - výše úhrady závisí na ceně dané distributorem, který očkovací látku do ordinace dodává)

 
Aplikace očkovací látky   200,-
MENVEO (očk.proti meningokokům - A,C,W135, Y) 1300,-
NIMENRIX (očk. proti meningokokům - AC,W135,Y) 1150,-
BEXSERO (očk. Proti meningokoku B) 1750,-
PREVENAR 13 (očk.proti pneumokoku) 1600,-
Synflorix (očkování proti pneumokokům)   900,-
Prevenar 13 hrazený z veřejného zdravotního pojištění (kojenci do 6. měsíce věku) doplatek  
  515,-
PRIORIX (očk.proti spalničkám,zarděnkám a příušnicím)   600,-
PRIORIX-TETRA (očk.proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a plan. nešt.) 1460,-
GARDASIL 9 (očk.proti karcinomu děložního čípku, v rámci očkování mezi 13. - 14. rokem věku u dívek doplatek na 1 dávku činí 2220,-, nutno aplikovat 2 dávky v odstupu cca. 6 měsíců, rozdíl v ceně hradí zdravotní pojišťovna) 3540,-
GARDASIL (očk.proti karcinomu děložního čípku, u dívek mezi 13.-14. rokem částečně hrazeno pojišťovnou, nutno podat 2 dávky), doplatek za jednu dávku je cca. 320,- 1800,-
CERVARIX (očk.proti karcinomu děložního čípku, u dívek mezi 13.- 14. rokem věku jsou obě dávky plně hrazeny zdravotní pojišťovnou) 1800,-
VARILRIX (očk.proti planým neštovicím) 1350,-
VAXIGRIP (očk.proti chřipce)   150,-
Vaxigrip Tetra   350,-
HAVRIX 720 junior (očk.proti hepatitidě A) 1300,-
VAQTA PEDIATRIC (do 16 let věku)   900,-
TWINRIX adult (očk. Proti žlutence A+B) 1450,-
ENGERIX B 20 (očkování proti hepatitidě B)   800,-
IMOVAX polio (očkování proti dětské obrně)   400,-
ROTARIX (očkování proti rotavirům) 1500,-
ROTATEQ (očkování proti rotavirům) 1050,-
Boostrix (očkování proti tetanu, černému kašli a záškrtu)   750,-
Boostrix - polio (očk.proti tetanu,čern.kašli,záškru a dětské obrně) 1200,-
Typhim Vi Mérieux (očkování proti břišnímu tyfu)   570,-

 Platnost ceníku od 1.1.2021