CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

Vyšetření:  Kč

pro řidičský průkaz a zbrojní průkaz                  

pro vydání zdravotního průkazu - zaměstnanci           
                                                   - studenti
 300,-
 
 220,-
 150,-
Potvrzení:
 pro adopci a žádosti o byt                           200,-
 o zdravotní způsobilosti na akcích pořádaných ZŠ, MŠ, SŠ,VŠ        120,-
pro zařazení do mateřské školky, jeslí                      120,-
pro odklad školní docházky           100,-
pro dětské tábory, rekreace, sportovní akce                 120,-
studentské brigády - tuzemské
                               - zahraniční   
 120,-
 150,-
pro soudy (na vyžádání rodičů)   200,-
vstupní prohlídky pro zaměstnavatele       250,-
přihlášek na střední a vysoké školy, učební obory  120,-
Vystavení lékařské zprávy pro ZŠ - odklad školní docházky   120,-
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu  (úraz, apod.)  150,-
Zdravotní výkony:
Aplikace náušnic nastřelovací pistolí (včetně náušnic):  
1 náušnice
2 náušnice
 200,-
 400,-
Náušnice samostatně - bez nastřelení  200,-
Nepovinné očkování  aplikace  200,-
Vyšetření CRP  120,-
STREPTest - vyšetření na přítomnost streptokoka ve výtěru z krku  120,-
Stanovení hladiny hemoglobinu pomocí přístroje Hemosmart  120,-
Zapůjčení inhalátoru  na 3 dny  150,-
Zapůjčení kojenecké váhy – poplatek za každý započatý den    50,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost                     200,-
Vyplnění návrhu na lázně, ozdravovny, léčebny                     150,-
Kopie nálezů a zpráv:  - 1 strana                       4,-
Duplikát očkovacího průkazu a dopsání do zdravotního průkazu            150,-
Vyplňování cizojazyčných dotazníků:  za každých 15 minut         200,-
Vystavování lékařské zprávy v cizím jazyce: minimálně                300,-
Vyšetření a ošetření mimo ordinační dobu a konzultace:
- u neakutních onemocnění     
- u akutních onemocnění (s výjimkou náhle vzniklých závažných
  stavů - úrazy, bezvědomí, křeče, krvácení, dušnost,
  bolesti břicha, zvracení, těžký průjem)

 300,-

 100,-

Platnost od 20.3.2014

CENÍK OČKOVACÍCH LÁTEK:
(cena očkovacích látek uvedeny bez poplatku za aplikaci)

Aplikace očkovací látky

 200,-
FSME IMMUN junior (očk. proti klíšť.encefalitidě)    650,-
FSME IMMUN adult  (od 16 let věku)        690,-
HAVRIX 720 junior (očk.proti hepatitidě A)  850,-
HAVRIX 1440 adult (očk.proti hepatitidě A)                      1120,-
INFANRIX Hib                                                                  970,-
INFANRIX HEXA  1520,-
NeisVac C (očk.proti meningokoku typu C)   820,-
MENVEO (očk.proti meningokokům - A,C,W135, Y) 1370,-
NIMENRIX (očk. proti meningokokům - AC,W135,Y) 1300,-
PEDIACEL (očk. proti záškrtu, tetanu, děts. obrně, černému kašli a hemofilu) 1000,-
PREVENAR  13 (očk. proti pneumokoku)                         1370,-
Synflorix (očkování proti pneumokokům)   950,-
Pneumo 23 (očkování proti pneumokokům)   600,-
PRIORIX (očk.proti spalničkám,zarděnkám a příušnicím)          600,-
PRIORIX TETRA                                         1700,-
SILGARD (očk.proti karcinomu děložního čípku) 2000,-
CERVARIX (očk.proti karcinomu děložního čípku) 1800,-
VARILRIX (očk.proti planým neštovicím)           1450,-
VAXIGRIP (očk.proti chřipce)                         170,-
TWINRIX adult                                     1450,-
ENGERIX B 20 (očkování proti hepatitidě B)     800,-
IMOVAX polio (očkování proti dětské obrně)                   400,-
ROTARIX (očkování proti rotavirům) 1300,-
Boostrix - (očkování proti tetanu, černému kašli a záškrtu)   720,-
Boostrix - polio (očk.proti tetanu, čern.kašli, záškru a dětské obrně) 1100,- 
Typhim Vi Mérieux  (očkování proti břišnímu tyfu)             570,-
Prevenar 13 hrazený z veřejného zdravotního pojištění - kojenci do 6.měsíce věku a děti se zdravotními indikacemi......doplatek
  520,-
Silgard hrazený z veřejného zdravotního pojištění - dívky mezi 13. - až 14.rokem věku...........doplatek
  320,-
Platnost ceníku od 1.7.2015