Vážení rodiče a pacienti, z důvodu navýšení provozních nákladů ordinace jsme nuceni od 1. 7. 2022 provést zvýšení úhrady za výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Aktualizovaný ceník najdete níže. Děkujeme za pochopení.


CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

Posouzení zdravotní způsobilosti k:

1. Řízení motorových vozidel.... ........................................................450,- Kč

2. Vydání zbrojního průkazu..............................................................450,- Kč

3. Tělesné výchově a sportu.............................................................250,- Kč

4. Účasti na zotavovací akci a škole v přírodě...................................250,- Kč

5. Žádosti o povolení činnosti dítěte..................................................250,- Kč

6. Zařazení do mateřské školky, jeslí.................................................200,- Kč

7. Studiu na střední a vysoké škole, učebních oborech....................250,- Kč

8. Ostatním dle jiných právních předpisů (brigády, apod.).................250,- Kč

 

Vydání potravinářského průkazu:
– zaměstnanci....................................................................................350,- Kč

– studenti...........................................................................................200,- Kč

 

Vystavení doporučení pro odklad školní docházky.............................200,- Kč

 

Vyšetření a potvrzení pro dlouhodobé zahraniční pobyty...................500,- Kč

 

Potvrzení:

- pro soudy (na vyžádání rodičů)........................................................250,- Kč

- vstupní prohlídky pro zaměstnavatele..............................................400,- Kč

 

Vyplnění formuláře pro pojišťovnu (úraz,apod.)……………….............300,- Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost.............................300,- Kč

 

Vyplnění návrhu na lázně, ozdravovny, léčebny..................................200,-Kč

Kopie nálezů a zpráv na žádost rodičů nebo pacienta............................5,- Kč/strana

Opis Zdravotního a očkovacího průkazu.............................................150,- Kč

Vyplňování cizojazyčných dotazníků....................................................300,- Kč/15 minut

Vystavování lékařské zprávy v cizím jazyce...dle rozsahu, minimálně..350,- Kč

 

Zdravotní výkony:

1. Aplikace náušnic nastřelovací pistolí (včetně náušnic):

- 1 náušnice.........................................................................................250,- Kč

- 2 náušnice.........................................................................................500,- Kč

2. Náušnice samostatně (bez nastřelení).…………….......................…300,- Kč

3. Nepovinné očkování (aplikace)........................................................200,- Kč

4. Vyšetření CRP pro nepojištěné pacienty..........................................250,- Kč

5. STREPTest – vyšetření na přítomnost streptokoka ve výtěru z krk..150,- Kč

 

Vyšetření a ošetření mimo ordinační dobu a konzultace:

- u neakutních onemocnění.................................................................300,- Kč

- u nepojištěných pacientů...................................................................500,- Kč

 

Platnost ceníku od 1. 7. 2022
 

CENÍK OČKOVACÍCH LÁTEK

Ceny očkovacích látek jsou uvedeny bez poplatku za aplikaci a jsou pouze

orientační – výše úhrady závisí na ceně dané distributorem, který očkovací

látku do ordinace dodává.

 

Aplikace očkovací látky.........................................................................200,- Kč

 

INFANRIX HEXA..................................................................................1 600,-
- očk. proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské obrně, žloutence B a Haemophilus influenzae

PRIORIX (očk.proti spalničkám,zarděnkám a příušnicím).....................600,- Kč

VARILRIX (očk.proti planým neštovicím)............................................1 300,- Kč

IMOVAX polio (očkování proti dětské obrně)........................................400,- Kč

ROTARIX (očkování proti rotavirům)…………………………………    1 500,- Kč

ROTATEQ (očkování proti rotavirům)................................................1 050,- Kč

BOOSTRIX, ADACEL(očkování proti tetanu, černému kašli a záškrtu).750,-Kč

BOOSTRIX-POLIO, ADACEL-POLIO.......................................…..….1 200,- Kč

- očk.proti tetanu,čern.kašli,záškru a dětské obrně

TYPHIM Vi Mérieux (očkování proti břišnímu tyfu)...............................900,- Kč

 

Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě:

FSME IMMUN junior 0,25.....................................................................610,- Kč

FSME IMMUN adult (od 16 let věku)....................................................710,- Kč

 

Očkování proti meningokokům – A,C,W135, Y:

- hrazeno zdravotními pojišťovnami dětem ve věku 0–12 měsíců a 14–15 let

- ostatní věkové skupiny:

MENVEO…………………...…................................................ ..........1 300,- Kč

NIMENRIX.........................................................................................1 000,- Kč

 

Očkování proti meningokoku B:

- hrazeno zdravotními pojišťovnami dětem ve věku 0–12 měsíců a 14–15 let

- ostatní věkové skupiny:

BEXSERO…..................................................................................... 1 750,- Kč

TRUMENBA.......................................................................................2 000,- Kč

 

Očkování proti pneumokokům:

PREVENAR 13..................................................................................1 300,- Kč
- hrazeno částečně zdravotními pojišťovnami ve věku 0-7 měsíců

- doplatek............................................................................................460,- Kč

SYNFLORIX………………………………………................................... 900,- Kč
- hrazeno plně zdravotními pojišťovnami ve věku 0-7 měsíců

 

Očkování proti HPV infekci:

- hrazeno zdravotními pojišťovnami ve věku 13-14 let

- ostatní věkové skupiny:

GARDASIL 9.....................................................................................3 150,- Kč

GARDASIL........................................................................................1 800,- Kč

CERVARIX (očk.proti karcinomu děložního čípku)…………………....1 500,- Kč

 

Očkování proti chřipce:

VAXIGRIP TETRA...............................................................................350,- Kč

FLUENZ TETRA..................................................................................940,- Kč

- věková skupina 2 roky – 17 let, aplikace formou nosního spreje

 

Očkování proti žloutenkám:

HAVRIX 720 junior (očk. proti žloutence A).........................................800,- Kč

HAVRIX 1440 (očk. proti žloutence A, od 16 let)..............................1 100,- Kč

VAQTA PEDIATRIC (očk. proti žloutence A, do 16 let)........................900,- Kč

TWINRIX adult (očk. proti žloutence A+B, od 16 let) …....................1 450,- Kč

ENGERIX B 20 (očkování proti žloutence B, od 16 let).......................800,- Kč